Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 24 Saat ile 30 Gün Arası

Başvuru formu
Oda üyelik belgesi
Sicil tasdiknamesi
Tüzel kişilik ise yetki belgesi
İşyeri kiralık ise kira kontratı
Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde satılan işyerlerinin açılmasında iş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri kurma izni ve işletme belgesi
Yukarı