2013 Yılı Nüfus Tablosu
                              
Mahalle Adı
Nüfus
Beyelli 
 463
Boğaziçi
 724
Çataloba
 293
Dağal
 908
Gökpınar
 1.168
Hadim
 518
Hüsamettin Dede
 800
İcikli
 259
Kavaklar
 381
Konak
 377
Şenyayla
 43
Toplam
5934
 
2014 Yılı Nüfus Tablosu

Mahalle Adı
Nüfus
Balca
503
Beyelli 
464
Boğaziçi
571
Çataloba
286
Dağal
461
Gökpınar
348
Gürlük
578
Hadim
500
Hüsamettin Dede
454
İcikli
256
Kavaklar
378
Kirazlı
583
Konak
382
Şenyayla
36
Toplam
5800
 
 
2015 Yılı Nüfus Tablosu

Mahalle
Nüfus
Balca
500
Beyelli
456
Boğaziçi
558
Çataloba
276
Daağal
440
Gökpınar
395
Gürlük
587
Hadim
492
Hüsamettindede
473
İcikli
250
Kavaklar
384
Kirazlı
600
Konak
372
Şenyayla
33
Toplam
5816
 
Toplum yapısı sadedir.  Yukarı